Πολιτική πορεία

Πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα:

1980-1982: Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών Φυσικού του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης ως εκπρόσωπος των φοιτητών
1980,1982,1984: Σύνεδρος στα Πανσπουδαστικά συνέδρια της ΕΦΕΕ τα έτη
1991-1994: Κοινοτικός Σύμβουλος Αρκαλοχωρίου
-Μέλος της Δ.Ε. της ΤΕΔΚ Ηρακλείου
1997-2001: Μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου
1991-2004: Νομαρχιακός Σύμβουλος Ηρακλείου για τέσσερις περιόδους, εκλεγμένος πρώτος Νομαρχιακός Σύμβουλος στις εκλογές του 2002 με 11000 σταυρούς
1999-2002: Αντινομάρχης Ηρακλείου, υπεύθυνος για τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα
2003: Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΑΝΑΚ
2004: Βουλευτής Ηρακλείου από το Μάρτιο του 2004
• Υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας την περίοδο 2010-2011 και από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015 με κύρια ευθύνη στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας

Κομματική δραστηριότητα:
• Ένταξη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1978
• Α΄ Γραμματέας Τ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ Αρκαλοχωρίου 1979-1980.
• Α΄ Γραμματέας Επαρχιακού Γραφείου Ανατολικού Μονοφατσίου, 1980-1981.
• Α΄ Γραμματέας Γραφείου Πόλης Πανεπιστημίου Κρήτης, 1981-1982.
• Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΟ.Κ Ηρακλείου από το 1982 έως το 2003 επί 18 χρόνια.
• Μέλος του Τομέα Αυτοδιοίκησης της Κ.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ 1995-1996.
• Σύνεδρος και στα έξι συνέδρια του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
• Γραμματέας της Ν.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ Ηρακλείου από Φεβρουάριο 2001- Ιούνιο 2003, ο πρώτος που εξελέγη με καθολική ψηφοφορία.
• Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ από τον Οκτώβριο του 2001.
• Σήμερα ως βουλευτής μετέχει στο Εθνικο Συμβούλιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στους Τομείς Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης.
• Από το 2001 έως και σήμερα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. και από το Φεβρουάριο του 2013 μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κατά διαστήματα έχει συμμετάσχει στους Τομείς Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Βουλευτής Ηρακλείου από το Μάρτιο του 2004
• Έχει διατελέσει μέλος των Διαρκών Επιτροπών του Κοινοβουλίο:
    - Παραγωγής και Εμπορίου
    - Μορφωτικών Υποθέσεων
    - Κοινωνικών Υποθέσεων
    - Οικονομικών
• Αναπληρωτής Εισηγητής του ΚΤΕ Ανάπτυξης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
• Μετέχει επίσης, στα ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Παιδείας, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
• Από το 2007 μέχρι και το2009 διετέλεσε Αναπληρωτής Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.